Сторінка

Правила поведінки учасників освітнього процесу

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ*

 • правила для учнів 
 1. Правила поведінки учнів базуються на чинному законодавстві України.
 2. Школа – територія, на якій не місце для зброї, вибухових або вогненебезпечних предметів та речовин; спиртних напоїв, наркотичних речовин, сигарет (електронних – також); шокерів, газових балончиків, ножів та інших небезпечних предметів.
 3. Цькування, бійки, залякування, лихослів’я та знущання з людини є неприпустимими і неприйнятними формами поведінки у школі та за її межами.
 4. У коридорах школи та по сходах учні рухаються спокійним кроком. Штовхання, ставлення підніжок можуть призвести до травм.
 5. Брати без дозволу чужі речі є неприпустимим у школі та за її межами.
 6. Учні дотримуються правил техніки безпеки як під час уроків, так і після їх закінчення.
 7. Йти зі школи та її території можна лише з дозволу вчителів або медичної сестри (попередньо узгодивши з батьками).
 8. Учні бережуть майно школи, дбають про чистоту та порядок на території школи.
 9. Навчальне та спортивне обладнання учні беруть з дозволу вчителя.
 10. У школі учні поводяться гідно та поважають честь і гідність людей, які перебувають поруч.
 11. Учні мають бути ввічливими у спілкуванні з педагогами та працівниками закладу, батьками інших учнів, з іншими здобувачами освіти.
 12. Учні можуть висловлювати свої погляди, не зачіпаючи гідності і почуттів інших людей.
 13. Учні й педагоги звертаються один до одного шанобливо.
 14. Учні мають поважати і цінувати себе, інших людей та довкілля.
 15. Учні приходять до школи за 10-15 хв. до початку навчальних занять, займають своє робоче місце, готують все необхідне навчальне приладдя до уроку.
 16. Учні старанно виконують домашні завдання, серйозно ставляться до навчання.
 • правила для працівників школи
 1. Школа має створювати спокійну, безпечну та сприятливу атмосферу і гармонійне середовище для навчання. 
 2. Школа допомогає у становленні учня як врівноваженої та ввічливої особистості
 3. Школа забезпечує ефективні засоби комунікації між школою та батьками
 • правила для батьків
 1. Батьки беруть активну участь в освітньому процесі школи
 2. Батьки несуть відповідальність за пропуски учнів без поважних причин та порушення учнями  правил поведінки
 3. Батьки підтримують ефективну комунікацію зі школою

 

Використані джерела:

 1. Державна служба якості освіти України. Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти. Абетка для директора. С.60-64.
 2. Політика контролю поведінки у школі // The British International School – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https:// britishschool.ua/wpcontent/uploads/2017/05/bisu-behaviour-management-policy-ukrainian.pdf.

 

 

 

 

 

 

 

 

*правила опубліковані  для обговорення